Najbliższa Niedziela

WEJDŹ do sklepu z koszulkami

 

Polecamy:  

                                Biuro pielgrzymkowe

 

 

     

     

 Jezus odrzucony przez swój naród Mt 27,15-26

15 A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. 16 Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. 17 Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: <<Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?>> 18 Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. 19 A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: <<Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu>>. 20 Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. 21 Pytał ich namiestnik: <<Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?>> Odpowiedzieli: <<Barabasza>>. 22 Rzekł do nich Piłat: <<Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?>> Zawołali wszyscy: <<Na krzyż z Nim!>> 23 Namiestnik odpowiedział: <<Cóż właściwie złego uczynił?>> Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: <<Na krzyż z Nim!>> 24 Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: <<Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz>>. 25 A cały lud zawołał: <<Krew Jego na nas i na dzieci nasze>>.
26 Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 


Komentarze

Autor: Gustave Doré

Wierszowane Ewangelie Romcia Tomcia:

 

Stąd też spytał z wielkim bólem:

- Prawda to, że Jesteś Królem?

- Tak, Poncjuszu! Ja nim Jestem!

Piłat dalej pytał jeszcze,

Ale Jezus nic nie mówił.

Wtedy... bardzo Go polubił

I uwolnić chciał z więzienia.

- Źle Jezusa  nie oceniam,

On dla Rzymu nie jest wrogiem!

Tyle co wam teraz powiem!

Święta właśnie obchodzicie.

Żeby było należycie,

Zwolnię więźnia dziś jednego!

Jednak wiedzieć chcę którego!

Może tego tu... Mesjasza,

Lub innego, Barabasza!

Kogo chcecie! Mówcie prędko,

Bo się skończy wasze święto!

- Barabasza nam uwolnij!

O tym Królu już zapomnij,

Gdyż On jest człowiekiem złym,

Więc żądamy: Na krzyż z Nim!

- Przecież złego nic nie zrobił!

O co wam tu wszystkim chodzi!

Po czym  obmył w misie ręce.

- Ja mam, Żydzi, czyste serce.

Chciałem puścić niewinnego...

- Nic Piłacie Ci do tego!

Jego śmierć to sprawa nasza!!!

Wówczas... dał im Barabasza.

Króla zaś kazał biczować

I polecił ukrzyżować!!!

 

Wejdź na stronę autora (jest tam także możliwość kupienia książek): http://www.romciotomcio.pl/